Zmiany we władzach Widzewa. Podziękowano Sapocie

Wtorek, 05 czerwca 2018


We wtorek odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia RTS Widzew Łódź. To obecnie jedyny akcjonariusz Spółki Widzew Łódź S.A. Zapadły na nim ważne decyzje.Jak informuje klub podjęto uchwałę rekomendującą odwołanie przedstawicieli Spółki Murapol S.A. z władz Spółki Widzew Łódź S.A. Odpowiednio z zarządu: Michała Sapotę i Jarosława Matusiaka oraz z rady nadzorczej: Nikodema Iskrę, Tomasza Wędzichę i Michała Feista.

W ich miejsce powołano do zarządu Dawida Lambrechta, a do rady nadzorczej: Konrada Walczaka, Tomasza Figlewicza i Tomasza Stamirowskiego.

Zarząd Widzewa funkcjonuje w składzie: Przemysław Klementowski - prezes zarządu oraz Dawid Lambrecht - wiceprezes. Rada Nadzorcza Spółki to: Remigiusz Brzeziński – przewodniczący oraz członkowie: Piotr Pietrasik, Konrad Walczak, Tomasz Figlewicz i Tomasz Stamirowski.

A jeszcze niedawno było tak...

Fot. CyfrasportDODAJ KOMENTARZ: