Murapol sponsorem strategicznym Widzewa

Piątek, 15 czerwca 2018


W piątek działacze Widzewa podpisali umowę sponsoringową z Murapolem SA, największym polskim deweloperem. Na jej mocy firma będzie sponsorem strategicznym łódzkiego klubu przez najbliższe trzy sezony piłkarskie. Kwota, którą deweloper przekaże klubowi nie została ujawniona.



Klub poinformował, że wsparcie finansowe będzie na tym samym poziomie, jak dotychczas. W kolejnych latach wielkość kwoty przekazywanej przez dewelopera w ramach umowy sponsoringowej może wzrosnąć nawet o 50 procent, zależnie od wyników sportowych.

– Jako klub doceniamy podjętą decyzję i pozostanie z Widzewem, mimo wygaśnięcia umowy inwestycyjnej. Takie wsparcie pozwoli na stabilne planowanie kolejnego sezonu. Niezmienny zostaje cel, którym kierują się strony, czyli jak najszybszy powrót do piłkarskiej elity i dalszy dynamiczny rozwój drużyny, która nawiąże do tradycji. Przy okazji dziękujemy największym sponsorom klubu - Murapolowi, ZCB Owczary, Inkaso WEC za zaufanie, o czym świadczy podjęcie decyzji o kontynuacji współpracy jeszcze przed zakończeniem obecnego sezonu – podkreślają w komunikacie Zarząd i Rada Nadzorcza Widzew Łódź SA.



Murapol zaznaczył, że chciałby angażować się również w rozwój Akademii Widzewa, a także w organizację imprez sportowych dla widzewskiego środowiska. Dlatego strony uzgodniły możliwość wejścia nowego przedstawiciela Murapolu wyłącznie na poziom Rady Nadzorczej, pozostawiając kwestie zarządzania przedstawicielom klubu.

– Ponad roczna współpraca z klubem sportowym Widzew Łódź z naszej strony nie była przypadkowa, i jak to wielokrotnie już komunikowaliśmy, podtrzymujemy chęć jej kontynuowania na zasadzie współpracy sponsoringowej. Zaangażowanie właścicielskie, przy obecnych planach Grupy nie było możliwe, niemniej zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, nadal chcemy wspierać finansowo drużynę w powrocie do dawnej świetności. W związku z powyższym będziemy współpracować sponsoringowo z klubem, niezależnie od poziomu rozgrywek, w których łódzka drużyna będzie uczestniczyła, o czym świadczy choćby fakt, że podpisaliśmy umowę przed ostatnim meczem zamykającym ten sezon piłkarski – zaznaczył Nikodem Iskra, prezesa zarządu Murapol SA.

Grupa Murapol współpracuje sponsoringowo z Widzewem Łódź od marca 2017 roku. W tym czasie wspierała klub nie tylko finansowo, ale także, w oparciu o podpisaną w czerwcu ub.r. umowę inwestycyjną, także fachową wiedzą i doświadczeniem przedstawicieli Grupy zasiadających w jego organach statutowych. - Jako klub doceniamy podjętą decyzję i pozostanie z Widzewem, mimo wygaśnięcia umowy inwestycyjnej. Takie wsparcie pozwoli na stabilne planowanie kolejnego sezonu. Niezmienny zostaje cel, którym kierują się strony, czyli jak najszybszy powrót do piłkarskiej elity i dalszy, dynamiczny rozwój drużyny, która nawiąże do tradycji. Życzymy Murapolowi udanego
debiutu giełdowego i jak najlepszych wyników naszego sponsora – mówi Przemysław Klementowski, prezes Widzewa.

Fot. Cyfrasport



DODAJ KOMENTARZ: